Kas yra Landsberg?

Landsberg_Germany

Landsberg – tai miestas Vokietijoje (Landsberg am Lech (Kreis)).

Land – tai žemė, berg – tai miškas. Miškų žemė.

Visi gyvenojai  – Landsbergai.

Landsberg am Lech (Kreis) šiuo metu yra 198 savybes. Vidutinis pagrindinės nuoma butų Landsberg am Lech (Kreis) yra 7.80 eurų / m² (+ 3% per metus).

Galbūt Vytauto ir Gabrieliaus Lansbergų protevai – vokeičiai. Ką daro Landsbergai  Lietuvoje dabar?

Advertisements

Kokia ji – mūsų Mažoji Lietuva?

Preusche_littauer

Mažoji Lietuva, arba Prūsų Lietuva (vok. Preussisch Litauen), rečiau – Litauischer Kreis, Litauische Ämter, Provinz Litthauen) – istorinis-etnografinis Prūsijos, o vėliau Rytprūsių regionas, apėmęs šiaurrytines Prūsijos provincijos dalis, kuriose gyveno lietuvininkai. Iki Kalavijuočių Ordino invazijos XIII a., vėliau Mažąja Lietuva tapusio regiono gyventojai buvo daugiausia skalvių ir nadruvių gentys. Vykstant kovoms tarp Lietuvos ir Ordino ši teritorija prarado didelę dalį savo gyventojų. Regionas vėl pradėtas apgyvendinti po Melno taikos, gyventojų pagrindą sudarė likusieji baltai, naujai atsikėlę lietuviai ir iš kitų Prūsijos regionų grįžtantys gyventojai. „Mažosios Lietuvos“ sąvoka pirmą kartą paminėta tarp 1517 ir 1526 m. Šiuo metu jo dauguma priklauso Kaliningrado sričiai, dalis – Lietuvai (Klaipėdos kraštas) ir Lenkijai. Siaurąja prasme taip vadinamas ir tik Klaipėdos kraštas, esantis vienu iš penkių dabartinės Lietuvos etnokultūrinių regionų. Continue reading