Pilsudskio svajonė išsipildo: Lietuvos dangus priklauso Lenkijai

polish_air_forceKaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), dabar Lenkijos pilotai su naikintuvais F-16 kontroliuoja Lietuvos oro erdvę.

Gegužės 2 d. Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Keturis mėnesius Baltijos erdvę saugojusius Nyderlandų karinių oro pajėgų karius pakeitė Lenkijos karinių oro pajėgų kontingentas, patruliuosiantis su keturiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“.

Bet lenkus nuvylė Lietovos valdžia. Lenkijos diplomatas pareiškė, kad lenkų tautinės mažumos situacija Lietuvoje blogesnė nei Baltarusijoje, ir dėl neišspręstų problemų Lenkijos karius sunku įtikinti rūpintis Baltijos šalių saugumu, pranešė naujienų agentūra BNS.

Turime paaiškinti Lenkijos kariams, kad jie turi remti Baltijos šalis. Ir tai sudėtinga, nes turime problemų su lenkų mažuma Lietuvoje. Paradoksalu, tačiau dabar lenkų mažumos situacija Baltarusijoje yra geresnė nei Lietuvoje“, – Kaune surengtoje diskusijoje kalbėjo Lenkijos užsienio reikalų ministro politinio kabineto direktorius Jan Parys, kurį citavo BNS.

Deja amžiaus lenkų tautinės mažumos Lietuvoje diskriminavimo problema egzistuoja.

Ankščiau Lietuvos lenkų sąjungos atstovai surengė piketą prie Vokietijos ambasados Vilniuje. Ambasadoriui įteikta peticija, kurioje prašoma Vokietijos valdžios paramos, kad Lietuvoje būtų laikomasi tautinių mažumų teisių.

Prašome padėti kovoti su akivaizdžiu diskriminavimu dėl tautybės, kurį savo šalyje patiriame jau ilgus metus“, – rašoma peticijoje.

Pikete, kuriame, policijos pareigūnų teigimu, dalyvavo apie 400 žmonių, reikalauta ginti tautinių mažumų teises mūsų valstybėje. Organizatorių teigimu, atvyko ne tik Lietuvos lenkai, bet ir rusai, totoriai, baltarusiai. Plakatai, kuriuos rankose laikė piketuotojai, buvo lietuvių, lenkų, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Valdžiai kalbant lietuviai bijo lenkais, dėl istorinių priežasčių, ir Lietuvos prezidentė trukdo lenkams išplatinti lenkų kultūrą Lietuvoje.

Jozefo Pilsudskio vaizduotė klajojo dar plačiau – jis svajojo apie Lenkijos vadovaujamą Tarpjūrio (Międzymorze) valstybių federaciją, į kurią įeitų ne tik buvusios Abiejų Tautų Respublikos teritorijos (Lenkija, Lietuva, Baltarusija, Ukraina), bet ir Latvija, Estija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija ir Jugoslavija.

J. Pilsudskis dar 1920 m. rugsėjo viduryje numatė užgrobti Vilnių, okupuojant ne tik Rytų Lietuvą, bet kiek galint didesnį Lietuvos valstybės plotą. Atviros agresijos imtis nesiryžo, vengdamas erzinti Santarvės valstybes, mėginančias ieškoti sutarimo šiame regione. Tam buvo sumanytas iš Lietuvos kilusių lenkų kariškių maištas.

Maištininkų vadu sutiko būti iš Rytų Lietuvos kilęs gen. L. Želigovskis, išgavęs valstybės vadovo įsakymą žodžiu. Maištininkų pasitarimai vyko spalio 1-2 d. Gardine ir Lydoje, vadovaujant pačiam J. Pilsudskiui. Vilnių užimti turėjo sukilusi 1-oji lietuvių-baltarusių divizija, kurioje kilminiai Lietuvos gyventojai sudarė tik nežymią dalį karių.

J. Pilsudskis nesiryžo okupuotą Vilnių ir Rytų Lietuvos vietoves iš karto atvirai inkorporuoti į Lenkijos valstybės sudėtį. Pridengdamas okupacijos faktą, gen. L. Želigovskis Vilniuje paskelbė „Vidurinės Lietuvos“ laikinosios vyriausybės sudarymą.

Želigovskis veikė su Lenkijos valstybės viršininko J. Pilsudskio žinia ir pritarimu, bet buvo vaizduojama, kad generolas puola savarankiškai, neklausydamas vadovybės. Greitai didelė Rytų Lietuvos dalis su Vilniumi atsidūrė lenkų rankose. Šį puolimą sąjungininkai pasmerkė, bet nei jie, nei Lenkija nieko nedarė, kad sustabdytų „maištininkus“.

Prieštaringi lietuviško paveldo vertinimai Vilniaus okupantų savimonėje taip ir nesusiklostė į darnią koncepciją, kuri leistų susitaikyti su krašto praeitimi. Tačiau dar ir šiandien “autentiškiausia” Vilniaus krašto praeitis kai kuriems šio krašto veikėjams lieka Lenkijos okupacijos dvidešimtmetis.

LENKIJOS KARIUS SUNKU ĮTIKINTI RŪPINTIS BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMU, PRANEŠĖ NAUJIENŲ AGENTŪRA BNS…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s